Salgsbetingelser

Pr. 3. april 2024 bliver vi en del af it-virksomheden netIP.
netIP A/S Salgsbetingelser

Omdannet til netIP A/S d. 01-10-2023
Redigeret d. 19-09-2015

Abonnement
For at kunne tegne abonnement hos netIP a/s, skal kunden være myndig. Abonnementet løber fra oprettelsen og 12 måneder frem. Herefter vil der hver 12. måned ske en automatisk forlængelse af abonnementets varighed. Kunden kan opsige sit abonnement med 3 måneders varsel. Ved opsigelse af aftalen fra Kundens side, refunderes overskydende abonnement ikke. Kunden er selvfølgelig velkommen til at bruge resten af den betalte periode. Opsigelsen af abonnementer skal ske skriftligt med gyldig underskrift på – gerne indscannet og sendt pr. mail.
netIP a/s kan opsige et abonnement med 30 dages skriftlig varsel. Dog, vil netIP a/s uden varsel kunne lukke et abonnement eller en konto, hvis der fra kundens side sker et brud på forretningsbetingelserne. Sker dette, vil kunden modtage en skriftlig opsigelse. Ønsker netIP a/s at opsige et abonnement, uden at kunden har overskredet forretningsbetingelserne vil gæld, svarende til eventuelt overskydende abonnement, blive tilbagebetalt kunden.

Ved udflytning af domænenavn til anden udbyder forpligtiger kunden sig til at opsige sit abonnement for det givne domænenavn. Sker dette ikke vil abonnement forsætte som før.
Fakturaer sendes udelukkende pr email. Alle fakturaer sendes i PDF format.

I tilfælde af, at kunden ønsker særaftaler, kan dette kun ske efter personlig henvendelse, og hvis der foreligger en skriftlig aftale mellem kunden og netIP a/s.


Brug og ansvar
Hensigten med netIP a/s web-hotel er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af zip, mp3, jpg og lignende, men er ment som en fremvisningsplads for både forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download.

netIP a/s gør opmærksom på, at enhver form for spamming er ulovlig!

Hvis kundens hard- eller software via internettet/e-mail inficeres med virus, kan netIP a/s på ingen måde gøres ansvarlig herfor.

Hos netIP a/s er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre bortvisning fra netIP a/s web-hotel. Ved web-hoteller med egen CGI/Asp-adgang vil netIP a/s løbende vurdere funktionen af scripts/programmer som eventuelt kan belaste serveren. Hvis dette er tilfældet kan netIP a/s til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

Generelt tillader netIP a/s at en hjemmeside indeholder enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning. Der er dog visse undtagelser. Det gælder al pornografisk eller på anden måde kontroversielt materiale, der ikke overholder de almindelige regler og normer omkring internettet. Sådant materiale må absolut ikke forefindes på netIP a/s webservere.

Sker der en overtrædelse af reglerne for indholdet og brugen af et netIP a/s-abonnement, vil det være på kundens eget ansvar. netIP a/s fralægger sig al ansvar for lovligheden og korrektheden af de informationer, der udveksles via Internettet. Herudover fralægger netIP a/s sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab, også selvom netIP a/s foretager daglig backup af kundens data. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos netIP a/s. netIP a/s er uden ansvar for alle slags tab, som eventuelt kan forekomme. Uanset om netIP a/s har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om netIP a/s kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

netIP a/s påtager sig ikke ansvaret for eventuelle uvedkommendes adgang til kundens data, og kunden er også selv ansvarlig for eventuelle tab som følge af aftale med tredjemand, som for eksempel ved brugen af betalingssystemer tilknyttet internettet og bestilling af ydelser via internettet. netIP a/s er herudover ikke ansvarlig overfor fejl og eksempelvis afbrydelser, der eventuelt kan opstå på grund af forhold, som ikke af netIP a/s kan kontrolleres, for eksempel lynnedslag, oversvømmelse, brand, systemnedbrud mv.

Af forskellige årsager, blandt andet med hensyn til drift og sikkerhed, forbeholder netIP a/s sig retten til at skaffe sig adgang til kundens brugerdata. I tilfælde af, at dette bliver nødvendigt, er netIP a/s underlagt tavshedspligt.

Et abonnement hos netIP a/s må af kunden på ingen måde misbruges til at opnå illegal adgang til systemer tilsluttet internettet. I tilfælde af sådanne og andre kriminelle aktiviteter og lovbrud, vil netIP a/s uden varsel kunne opsige abonnementet, og alle relevante oplysninger vil blive videregivet til de danske myndigheder.


Betalingsbetingelser
Alle services installeres efter vore betalingsbetingelser - 8 dage netto kontant, og kan ikke forventes iværksat inden vi har modtaget indbetalingen. Installationsgebyrer opkræves for alle nye konti eller væsentlige ændringer, og kan ikke refunderes. Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling. netIP a/s forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Skaber sådanne ændringer utilfredshed hos kunden, har vedkommende ret til uden varsel at opsige sit abonnement. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret, og til den er opsagt skriftligt. Ordrer under 300,- pålægges faktureringsgebyr på 25,-. Leveret materiale/hardware forbliver netIP a/s ejendom indtil regningen er betalt. Alle betalinger skal ske i DKK.


Domæneregistrering
Ved domænebestilling erklærer køber, at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet, ikke krænker tredjeparts navne eller i øvrigt går i strid mod den danske lovgivning. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke netIP a/s allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster.
Domæner skal opsiges minimum 30 dage før genfornyelsen, ellers faktureres hele perioden. Faktureret domæneafgifter kan ikke krediteres.


Drift
netIP a/s bestræber sig på at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. netIP a/s er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.


Værneting
I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende aftale herunder også rene betalingstvister aftales Retten i Holstebro i Danmark som værneting.

Cookies på hjemmesiden
Du finder vores Cookie- og privatlivspolitik her

Spørgsmål
Er der spørgsmål til forståelse af ovenstående, kontakt da venligst netIP a/s.