Salgsbetingelser

Redigeret d. 19/09/2015

Abonnement
For at kunne tegne abonnement hos ResenNet, skal kunden være myndig. Abonnementet løber fra oprettelsen og 12 måneder frem. Herefter vil der hver 12. måned ske en automatisk forlængelse af abonnementets varighed. Kunden kan opsige sit abonnement med 3 måneders varsel. Ved opsigelse af aftalen fra Kundens side, refunderes overskydende abonnement ikke. Kunden er selvfølgelig velkommen til at bruge resten af den betalte periode.
Opsigelsen af abonnementer skal ske skriftligt med gyldig underskrift på – gerne indscannet og sendt pr. mail.
ResenNet kan opsige et abonnement med 30 dages skriftlig varsel. Dog, vil ResenNet uden varsel kunne lukke et abonnement eller en konto, hvis der fra kundens side sker et brud på forretningsbetingelserne. Sker dette, vil kunden modtage en skriftlig opsigelse. Ønsker ResenNet at opsige et abonnement, uden at kunden har overskredet forretningsbetingelserne vil gæld, svarende til eventuelt overskydende abonnement, blive tilbagebetalt kunden.

Ved udflytning af domænenavn til anden udbyder forpligtiger kunden sig til at opsige sit abonnement for det givne domænenavn. Sker dette ikke vil abonnement forsætte som før.
Fakturaer sendes udelukkende pr email. Alle fakturaer sendes i PDF format.


I tilfælde af, at kunden ønsker særaftaler, kan dette kun ske efter personlig henvendelse, og hvis der foreligger en skriftlig aftale mellem kunden og ResenNet.

 

Brug og ansvar
Hensigten med ResenNets web-hotel er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af zip, mp3, jpg og lignende, men er ment som en fremvisningsplads for både forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download.

ResenNet gør opmærksom på, at enhver form for spamming er ulovlig!

Hvis kundens hard- eller software via internettet/e-mail inficeres med virus, kan ResenNet på ingen måde gøres ansvarlig herfor.

Hos ResenNet er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre bortvisning fra ResenNet´s web-hotel. Ved web-hoteller med egen CGI/Asp-adgang vil ResenNet løbende vurdere funktionen af scripts/programmer som eventuelt kan belaste serveren. Hvis dette er tilfældet kan ResenNet til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

Generelt tillader ResenNet at en hjemmeside indeholder enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning. Der er dog visse undtagelser. Det gælder al pornografisk eller på anden måde kontroversielt materiale, der ikke overholder de almindelige regler og normer omkring internettet. Sådant materiale må absolut ikke forefindes på ResenNets webservere.

Sker der en overtrædelse af reglerne for indholdet og brugen af et ResenNet-abonnement, vil det være på kundens eget ansvar. ResenNet fralægger sig al ansvar for lovligheden og korrektheden af de informationer, der udveksles via Internettet. Herudover fralægger ResenNet sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab, også selvom ResenNet foretager daglig backup af kundens data. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos ResenNet. ResenNet er uden ansvar for alle slags tab, som eventuelt kan forekomme. Uanset om ResenNet har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om ResenNet kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

ResenNet påtager sig ikke ansvaret for eventuelle uvedkommendes adgang til kundens data, og kunden er også selv ansvarlig for eventuelle tab som følge af aftale med tredjemand, som for eksempel ved brugen af betalingssystemer tilknyttet internettet og bestilling af ydelser via internettet. ResenNet er herudover ikke ansvarlig overfor fejl og eksempelvis afbrydelser, der eventuelt kan opstå på grund af forhold, som ikke af ResenNet kan kontrolleres, for eksempel lynnedslag, oversvømmelse, brand, systemnedbrud mv.

Af forskellige årsager, blandt andet med hensyn til drift og sikkerhed, forbeholder ResenNet sig retten til at skaffe sig adgang til kundens brugerdata. I tilfælde af, at dette bliver nødvendigt, er ResenNet underlagt tavshedspligt.

Et abonnement hos ResenNet må af kunden på ingen måde misbruges til at opnå illegal adgang til systemer tilsluttet internettet. I tilfælde af sådanne og andre kriminelle aktiviteter og lovbrud, vil ResenNet uden varsel kunne opsige abonnementet, og alle relevante oplysninger vil blive videregivet til de danske myndigheder.
 

Betalingsbetingelser
Alle services installeres efter vore betalingsbetingelser - 8 dage netto kontant, og kan ikke forventes iværksat inden vi har modtaget indbetalingen. Installationsgebyrer opkræves for alle nye konti eller væsentlige ændringer, og kan ikke refunderes. Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling. ResenNet forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Skaber sådanne ændringer utilfredshed hos kunden, har vedkommende ret til uden varsel at opsige sit abonnement. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret, og til den er opsagt skriftligt. Ordrer under 300,- pålægges faktureringsgebyr på 25,-. Leveret materiale/hardware forbliver ResenNet´s ejendom indtil regningen er betalt. Alle betalinger skal ske i DKK.

 

Domæneregistrering
Ved domænebestilling erklærer køber, at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet, ikke krænker tredjeparts navne eller i øvrigt går i strid mod den danske lovgivning. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke ResenNet allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster.
Domæner skal opsiges minimum 30 dage før genfornyelsen, ellers faktureres hele perioden. Faktureret domæneafgifter kan ikke krediteres.

 

Drift
ResenNet bestræber sig på at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. ResenNet er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

 

Værneting
I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende aftale herunder også rene betalingstvister aftales Retten i Holstebro i Danmark som værneting.


Cookies på hjemmesiden
Du finder vores Cookie- og privatlivspolitik her


Spørgsmål
Er der spørgsmål til forståelse af ovenstående, kontakt da venligst ResenNet.